Introduktion

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Okategoriserad

Die Skala der Ausbildung, The German Training Scale

Vad är Utbildningsskalan och hur används den? Här finns en genomgång med förklaring av alla begrepp.
2001–2002 hade jag den stora förmånen att ha Traudi Björling i både ridlära och dressyr. Hon kunde som ingen annan förklara vad dressyr går ut på! Jag skrev sen min egen sammanfattning av Utbildningsskalan, baserad på mina anteckningar från Traudis lektioner.

Utbildningsskalan har utvecklats i syfte att bevara de klassiska principerna för utbildning och träning av hästar som har funnits sedan långt tillbaka. Utbildningsskalan fungerar som en röd tråd i hästens utbildning oberoende av vilken gren man väljer. Den kan även användas som en ”checklista” vid varje ridpass.

De olika stegen beskriver de ingredienser som är nödvändiga för en korrekt träning, men även hela utbildningsgången från unghästen till den färdiga Grand Prix-hästen. De tre huvuddelarna – A, B och C – är hästens utvecklingsfaser som måste ske i rätt ordning.

Några steg kan under vissa omständigheter byta plats med varandra, andra kan det inte. Det är viktigt att förstå att stegen är sammanlänkade och inbördes beroende av varandra. Det är inte meningen att varje steg måste vara perfekt innan man kan gå vidare till nästa utan man försöker ha med alla delarna simultant. Man måste vara beredd att ofta, flera gånger under samma ridpass, gå tillbaka till de grundläggande stegen för att kontrollera att utbildningen går framåt på rätt sätt.

Genomsläpplighet – Ridbarhet

Wellenbewegung-pferdBegreppet ”genomsläpplighet(durchlässigkeit, throughness) betyder att det inte finns något motstånd mot ryttarens hjälper, att hjälperna ”går igenom”.

När hästens är fullständigt genomsläpplig är den mjuk och elastisk, med en kontakt bakifrån och fram, balanserad och avspänd. Den är lösgjord och uppmärksam på ryttarens hjälper och svarar villigt på den minsta signal, från både de framåtdrivande och de förhållande hjälperna, dvs hästen har en bra ridbarhet.

Genomsläpplighet jämförs ofta med ett kretslopp av energi mellan häst och ryttare: ryttarens skänkelhjälper understödjer en energisk aktivitet från bakbenen, som skjuter ryggen uppåt, vilken i sin tur medger en kontakt mellan framdelen och bettet. Denna kontakt med bettet vidarebefordras sen som en känsla av energi tillbaka till ryttarens hand.

Detta är mer en fråga om ”känsla”, menat som en väldigt mjuk reaktion i ryttarens hand. Om ryttaren ger framåtdrivande hjälp och hästen svarar med att lägga sig tungt i handen är hästen inte ”genom” alls, utan obalanserad och beroende av ryttarens händer för att bibehålla sin balans.

Genomsläpplighet är viktigast i dressyr och helt nödvändigt för att uppnå schwung, men en genomsläpplig häst gör ridningen lättare i alla discipliner.